Ilyen lesz az útdíjrendszer…

Bevezetés – 2013. július 1-től hazánkban is bevezetik a megtett úttal arányos elektronikus útdíjszedési rendszert (ED – elektronikus útdíjszedés), amely a magyar úthálózat kijelölt, összesen 6513km hosszú szakaszaira vonatkozik. Az új rendszer megfelel az Európai Uniós technológiai követelményeknek és Európai Elektronikus Útdíj Szolgáltatás (EETS) kompatibilis. Az i-Cell és az ARH társaságokból álló, kizárólag magyar tulajdonú konzorcium innovatív és változatos megoldásokat dolgozott ki többek között annak érdekében, hogy eleget tegyen a díjszedő rendszerek közötti átjárhatóság (interoperabilitás) feltételének és biztosítsa a díjfizetési módok széles skáláját.

Kiket érint? – A díjfizetési kötelezettség a 3,5 tonna össztömeg feletti tehergépjárművet használó hazai és nemzetközi fuvarozó vállalkozásokat érinti. Az előzetes számítások alapján a fizetési kötelezettség leginkább az országon áthaladó külföldi tranzitforgalom résztvevőit terheli. A rendszer bevezetésének pozitív hatása kiterjed azon településekre, amelyeket korábban jelentős tranzitforgalom terhelt, ezzel súlyos környezeti károkat okozva mind a lakosságnak, mind az élővilágnak.

Miért fontos? – Az elektronikus útdíjrendszer mihamarabbi bevezetését az Európai Uniós irányelveken túl, a gyorsforgalmi utak építésének, felújításának és működtetésének költségeit fedező bevételi források hiánya, illetve Magyarország és a környező országok között lévő jelentős díjfizetési különbségek indokolják. Annak érdekében, hogy hazánk ne legyen az olcsó tranzitforgalom alternatívája, a díjszinteket a környező országokéhoz viszonyítva kell kialakítani.

A hazai közúthálózat fejlesztésének és biztonságos működtetésének tetemes költsége van, amelynek finanszírozására még egyetlen országban sem találtak bizonyítottan jobb megoldást, mint a díjszedés alkalmazását. A hazai e-matricás rendszer (időtartamhoz kötött használati díjas – HD) azonban nem alkalmas ennek a funkciónak a betöltésére, hiszen az ebből származó fajlagos bevétel növekedés nem képes lépést tartani a gyorsforgalmi úthálózat fizikai bővüléséből eredeztethető költségnövekedéssel (az Európai Unió által meghatározott maximális díjszintek mellett). Ez a finanszírozási probléma tehát önmagában is indokolja a megtett úttal arányos elektronikus díjszedési rendszer bevezetését, és egy olyan új tarifarendszer alkalmazását, amely a járművek által okozott fizikai és környezeti igénybevételt is figyelembe veszi.

Az UD rendszer biztosítja a „szennyező és a használó fizet” elv teljesülését, amely alapján mindenki azzal arányosan fizet, amilyen mértékben használja a díjköteles magyar úthálózatot és szennyezi a környezetet. A HU-GO bevezetésének eredményeként a megnövekedett díjbevétel a közúthálózat építésére, fenntartására és működtetésére fordítható, ezáltal az utak állapotában és minőségében jelentős javulás érhető el.

A megtett úttal arányos díjfizetés hazai alkalmazásával a nemzetközi tranzitforgalomból származó bevételek jelentős növekedésére lehet számítani. Ennek azért van óriási jelentősége, mert az országon áthaladó nehézjárművek üzemeltetői eddig úgy használták a hazai közúthálózatot, hogy európai viszonylatban csak minimális díjat fizetettek érte.

A rendszer bevételtermelő képességének függvényében kerülhet sor a közlekedési ágazaton belüli egyéb, környezetkímélő és energiatakarékos szállítási módok támogatására. A díjbevétel célhoz kötött, a közúti és közlekedési szektorban történő felhasználása uniós követelmény.

Igazságos és arányos – A gyorsforgalmi utak építésének és biztonságos működtetésének tetemes költsége van, ezek ingyenes használata pedig azt jelentené, hogy mindezt a központi költségvetésből kellene finanszírozni. Vagyis azoknak az adójából is, akiknek nincs autójuk, és nem használják az autópályákat, ami mindenképpen igazságtalan lenne velük szemben. A „szennyező és a használó fizet” elv alapján mindenki arányosan annyit fizet, amilyen mértékben használja a díjköteles magyar úthálózatot. Az új rendszerrel a közúthálózat finanszírozása transzparensé válik, hiszen a közúthálózathoz kapcsolódó költségek finanszírozását azok felmerülésének helyéhez, és a költséget okozó úthasználókhoz köti.

Környezetvédelem és biztonság – A környezetszennyezés mértéke alapján kiszabott díjtételek fokozatos növelésével, a közúti fuvarozás folyamatai kezelhetők, a forgalmi és környezetvédelmi igények egyaránt kiszolgálhatók. Az elektronikus útdíjszedési rendszer használata lehetővé teszi a rövidtávú teherszállítás autópályára történő terelését, ezzel csökkentve a forgalomtól kevésbé védett települések lakosainak terhelését, valamint a fuvarköltségek arányos csökkentésével hozzájárul a helyi gazdasági együttműködések kialakulásához. Mindezek miatt csökkennek az olyan költségtényezők, mint a jelentős zajterhelés, környezetszennyezés, vagy a közlekedési balesetek,

Hosszú távú pozitív hatások – Az új rendszer segítségével növelhetőek az útdíjból származó állami többletbevételek, melyek lehetővé teszik a bővülő úthálózat megfelelő szintű fenntartásának finanszírozását, biztonságosabbá tételét. A többletbevételek legnagyobb része a tranzitforgalomból folyhat be, ami már rég várt fordulat, hiszen az országon áthaladó teherforgalom, eddig úgy használta a hazai közúthálózatot, hogy csak minimális díjat fizetett érte. Ezzel a megoldással arányossá és igazságossá válik az úthasználat díjszabása. A rendszer bevételtermelő képességének függvényében kerülhet sor a közlekedési ágazaton belüli egyéb, környezetkímélő és energiatakarékos szállítási módok támogatására. A díjbevétel célhoz kötött, a közúti és közlekedési szektorban történő felhasználása uniós követelmény.

A megtett úttal arányos útdíjrendszer bevezetésének pozitív következményei a Díjpolitikát megalapozó Zöld Könyv alapján a következők:

A rendszer bevezetése segíti Magyarország további felzárkózását az európai közlekedési normákhoz és teljesebb csatlakozását az európai közlekedési hálózatba;

A megtett úttal arányos útdíj fizetési rendszer kiegyenlítettebbé teszi a költségviselést, hiszen mindenki valós úthasználatával arányosan fizet az úthálózat igénybevételéért;

A bevezetésétől nem lehet jelentős átrendeződésre számítani a vasúti és vízi szállítás javára, tekintettel a szolgáltatások egymás irányában érvényesülő korlátozott versenypozíciókra;

Jelentősen nőnek az útdíjból származó állami többletbevételek, melyek lehetővé teszik a bővülő úthálózat valóban megfelelő szintű fenntartásának finanszírozását.

A felhasználók számára a megtett úttal arányos rendszer megteremti a rövid szakaszokon történő igénybevétel lehetőségét is.

A megtett úttal arányos útdíj arányosan növeli a szállítási költségeket, a vállalkozókat érdekeltté teszi a felelős úthasználatban, csökkentve az üres futások környezeti és infrastrukturális költségeit.

Hogyan lehet útdíjbevallást tenni az új rendszerben?

A HU-GO rendszerben háromféle módon lehet útdíjbevallást tenni:

(1)   Fedélzeti eszközzel (bevallási közreműködő segítségével)

(2)   Fedélzeti eszközzel (EETS szolgáltatón keresztül)

(3)   Előre megváltott viszonylati jeggyel

Fontos tudnivaló, hogy az útdíjszolgáltatónál (ÁAK) történő regisztráció nélkül csak a harmadik esetben lehet úthasználati jogosultságot váltani. Regisztrálni 2013. június 20-től lehet a rendszer hamarosan induló ügyfélszolgálati portálján (és az arra kijelölt értékesítési pontokon.

  1. 1.      Bevallási közreműködők igénybevétele

Azok számára, akik gyakran használják a hazai díjköteles útszakaszokat, kényelmes megoldást jelenthet a jellemzően flottakövető szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások, az úgynevezett bevallási közreműködők által biztosított fedélzeti eszközzel történő bevallási módszer. Alkalmazásának előfeltétele, hogy a felhasználó előzetesen regisztráljon az útdíjszolgáltatónál (ÁAK), és szerződést kössön egy bevallási közreműködővel.

  1. 2.      Útdíjbevallás európai elektronikus útdíjszedési (EETS) szolgáltató segítségével

Azok számára, akik a hazai mellett a nemzetközi díjköteles útszakaszokat is gyakran használják, a legkényelmesebb bevallási, illetve fizetési megoldást valamelyik európai EETS útdíj-szolgáltatóhoz történő csatlakozás jelenti. A Magyarországon kialakítandó UD rendszer alkalmas lesz a szabványosított kommunikációs csatornákon keresztül (pl. EETS interfész) az EETS útdíjszolgáltatók felől érkező bevallások fogadására, valamint ezek alapján a megfizetendő útdíj összegének kiszámítására. Ez a megoldás is a járművekbe szerelt fedélzeti egységen (OBU – On Board Unit) alapul.

  1. 3.      Viszonylati jegy

Az úthasználóknak a HU-GO rendszer interneten elérhető ügyfélszolgálati felületén (a hamarosan induló www.hu-go.hu oldalon) vagy az országban létesítendő értékesítési pontokon (ügyfélszolgálatok, viszonteladók) elhelyezett termináloknál (kioszkok) lehetősége lesz előre megtervezni az útvonalát. Ehhez a kezdő és végpontok (valamint maximum négy érintési pont) térképes kijelölése mellett a járműre vonatkozó legfontosabb adatok megadására van szükség (rendszám, felségjel, környezetvédelmi osztály, tengelyszám, legnagyobb megengedett össztömeg, kamionstop nyilatkozat, gépjármű magassága).

A viszonylati jegyet mindenképpen a díjköteles úthasználat előtt kell megvásárolni (maximum 30 nappal korábban szerezhető be). Az elővételben megvásárolt viszonylati jegy 2 naptári napig, közvetlenül a díjköteles szakaszok igénybevétele előtt megvásárolt viszonylati jegy pedig a következő naptári nap végéig lesz érvényes, és mindkét esetben kizárólag a megtervezett útvonalra biztosít egyszeri használati jogosultságot. A nem regisztrált felhasználók nem tudnak elővételben viszonylati jegyet váltani, vagyis a regisztráció nélkül vásárolt jegyek a vásárlás időpontjától érvényesek.

Ez a szolgáltatás azoknak előnyös, akik nem rendszeresen, de előre megtervezett útvonalakon kívánják használni a magyarországi díjköteles útszakaszokat.

Fizetési és elszámolási módok

A nemzetközi gyakorlatban már megszokott fizetési megoldások és módozatok a HU-GO rendszerben is igénybe vehetők lesznek.

A regisztrált, díjfizetésre kötelezett felhasználóknak lehetőségük nyílik előre történő fizetéssel (prepaid) a regisztráció során létrehozott (és az útdíjszolgáltatónál, vagyis az ÁAK-nál vezetett) folyószámlát feltölteni. Ennek egyenlege biztosít fedezetet a díjköteles úthasználattal összefüggésben felmerülő fizetési kötelezettségek kiegyenlítésére.

Az úthasználók utólag (postpaid) is teljesíthetik az adott számlázási időszakra vonatkozó díjfizetési kötelezettségüket.

A díjellenőrzés

A magyarországi UD rendszerben a jogosulatlan úthasználat kiszűrése alapvetően fixen telepített díjellenőrző állomások (portálok) és hordozó járművekbe telepített mobil díjellenőrző berendezések segítségével fog történni (a forgalom megállítása nélkül). Az az ÁAK meglévő ellenőrzési rendszerét kiegészítő, illetve azt kiterjesztő műszaki infrastruktúra változó időjárási és fényviszonyok között, éjjel és nappal is teljes körűen képes lesz begyűjteni azokat az adatokat, amelyek a járművek díjkötelességének megállapításához szükségesek.

A fixen telepített díjellenőrző állomások amellett, hogy felismerik és rögzítik az általuk felügyelt keresztmetszeten áthaladó járművek valamennyi fontos adatát (fényképfelvétel, felségjel, rendszám, tengelyszám, stb.), az EETS irányelveknek megfelelő fedélzeti berendezésekkel (OBU) is kommunikálnak. A hordozó járművekbe telepített mobil díjellenőrző berendezések annyiban térnek el a fix portáloktól, hogy azok a díjköteles úthálózat bármely pontján, folyamatosan változó, előre nem kiszámítható időszakokban és helyszíneken is vizsgálhatják a forgalomban közlekedő járműveket.

A fent ismertetett eszközök által felvételezett adatok és az ezek alapján azonosított járműkategória segítségével egyértelműen meghatározható, hogy az adott jármű az érintett útszakaszon milyen díjfizetési kötelezettséggel tartozik.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Post Navigation

.